Unit Pembangunan Instruksional & Multimedia (UIDM)

Pengenalan

UIDM (Unit for Instructional Development & Multimedia) adalah hasil dari penjenamaan semula Unit Multimedia & Sumber yang dahulunya dikenali sebagai Unit Audio Visual - AVA yang telah sedia ada di politeknik ini. 
Fungsi Utama
Kini unit ini bukan sahaja terlibat dengan penyediaan perkhidmatan audio visual malah lebih kepada pembangunan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) terbantu multimedia bagi membantu meningkatkan kualiti proses P&P di Politeknik.