Unit Penyelenggaraan & Pembangunan

Kami menyediakan perkhidmatan berikut :

   1.  Membaiki kerosakan melalui Borang Aduan yang diterima.

      1.1  Membuat pemeriksaan ke atas kerosakan yang dibuat.

      1.2  Membaiki kerosakan sekiranya boleh.

      1.3  Sekiranya tidak boleh baiki, ulasan akan dibuat sama ada : 

  • boleh dibaiki tetapi memerlukan alat ganti,
  • tidak boleh dibaiki kerana tiada kepakaran atau
  • tidak ekonomik untuk dibaiki.

  2.  Memantau kerja-kerja pembaikan oleh kontraktor atau pembekal luar.

  3.  Membaiki kerosakan melalui aduan lisan.

      3.1  Mendapatkan butir-butir berikut:

  •  nama pelapor aduan,
  • jenis kerosakan,
  • lokasi kerosakan.

      3.2  Melakukan pemeriksaan ke atas aduan yang diterima.

      3.3  Ulang langkah 1.1, 1.2 dan 1.3.

  4.  Menjalankan kerja pemeriksaan Penyenggaraan Harian/Bulanan.

     4.1  Dilakukan ke atas bangunan, kemudahan serta peralatan mengikut zon.

     4.2  Dengan merujuk Standard Penyenggaraan Bangunan, Mekanikal,

           Elektrikal, Kemudahan Asas dan Peralatan. 

  5.  Menjalankan kerja serta tugas-tugas sampingan.

  6.  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah dari masa ke semasa.

Pautan :