Unit Peperiksaan

Pengenalan

Unit Peperiksaan merupakan salah satu unit sokongan yang terdapat di Politeknik Mersing, Johor. Unit Peperiksaan bertanggungjawab bagi menyelaras semua aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan peperiksaan dan penilaian pelajar.

Fungsi Utama

Proses penggubalan soalan untuk peperiksaan selaras politeknik Pemilihan dan penyediaan soalan peperiksaan akhir semester Memantau perjalanan peperiksaan akhir semester Menyediakan Jadual Peperiksaan Akhir dan Jadual Pengawasan Peperiksan Akhir Memproses dan menyediakan dokumen-dokumen berkaitan keputusan peperiksaan akhir seperti Slip Keputusan, Surat Pelajar Mengulang Kursus, Gagal Berhenti, data kajian keputusan peperiksaan, Laporan Lembaga, Senarai Graduan dll Menyediakan sijil/diploma para graduan dan urusan berkaitan persijilan Menyediakan transkrip keputusan peperiksaan