Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar

Pengenalan

Unit Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar merupakan satu unit yang diwujudkan bagi memberi perkhidmatan dan membantu pengurusan Politeknik Mersing Johor berkaitan pelajar.

Fungsi Utama:

1. Pengambilan & Data

• Urusan kemasukan & pendaftaran pelajar

• Urusan kad pelajar

• Rekod dan statistik pelajar

• Urusan pertukaran dan berhenti pengajian

2. Kebajikan & Disiplin

• Urusan kebajikan pelajar

• Urusan penajaan dan pinjaman kewangan pelajar

• Pemantauan disiplin pelajar

• Aktiviti Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP)

3. Pengesanan Graduan & Alumni

• Pendaftaran dan mengemaskini data maklumat alumni.

• Melibatkan graduan lepasan politeknik dalam aktiviti alumni.

• Membina dan mengukuhkan jalinan perhubungan antara Politeknik-Alumni-Industri

• Menjana kewangan melalui aktiviti-aktiviti alumni yang diadakan.

4. Sukan

• Urusan aktiviti sukan pelajar

5. Psikologi dan Kerjaya

• Urusan khidmat kaunseling pelajar

6. Kebudayaan & Warisan

• Urusan khidmat nasihat kerjaya Kebudayaan & Warisan

• Urusan aktiviti kebudayaan dan warisan pelajar

7. Keusahawanan

• Urusan aktiviti keusahawanan pelajar

8. Kebolehpasaran Pelajar

• Membantu CISEC dalam aktiviti kebolehpasaran pelajar.