Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan
 
Dengan penuh iltizam dan rasa tanggungjawab, Politeknik Mersing berjanji memastikan:
 
1. Pemberian perkhidmatan separa profesional dilaksanakan memenuhi piawaian yang telah ditetapkan dalam dasar kualiti.
2. Suasana pembelajaran dan persekitaran yang kondusif disediakan.
3. Sistem pengurusan yang efektif dan kompetatif untuk melahirkan staf yang komited dan graduan yang berketerampilan.
4. Persijilan dianugerahkan dalam tempoh yang ditetapkan setelah memenuhi semua syarat.
5. Sumber tenaga kerja separa profesional yang dilahirkan berasaskan teknologi selaras dengan wawasan negara.