Objektif Kualiti

Objektif Kualiti
 
Dalam perlaksanaan SPK, objektif bagi pencapaian pelajar dan perkhidmatan pentadbiran diwujudkan, diukur dan dikaji semula oleh Jawatankuasa Kerja Kualiti bagi mencapai hasrat penambahbaikan yang berterusan petunjuk prestasi ditetapkan dalam menilai pencapaian sesuatu proses kerja. Objektif kualiti yang dibangunkan adalah selaras dengan Dasar Kualiti. ( Rujuk Business Plan terkini).