Nilai Korporat PMJ

Nilai Korporat PMJ
 
Nilai Korporat Politeknik Mersing adalah selari dengan nilai-nilai korporat Kementerian Pendidikan TInggi. Ia perlu dihayati dan diamalkan. Nilai-nilai tersebut adalah seperti berikut:
 
1. Berintegriti
2. Profesionalisme
3. Semangat Kerja Berpasukan
4. Berorientasikan Pelanggan
5. Berorientasikan Warga