Misi & Visi

visi misi

Visi

Menjadi pusat kecemerlangan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) dalam menjana modal insan berkualiti, transformatif dan berdaya saing di peringkat global.

Misi

Memperkasakan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional untuk melahirkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi melalui persekitaran pembelajaran transformatif dan kreatif berteraskan organisasi yang professional, kecemerlangan dan nilai kerohanian pelajar serta perkongsian pintar antara industri, akademia dan komuniti.