Dasar Kualiti

Dasar Kualiti
 
Pemberian perkhidmatan pendidikan yang berkualiti bagi membangunkan potensi pelajar ke arah kecemerlangan di dalam bidang Teknologi Maklumat & Komunikasi, Kejuruteraan dan Perdagangan melalui pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti yang berkesan, pematuhan terhadap garis panduan, peraturan,pekeliling, akta dan undang-undang di samping melaksanakan penambahbaikan berterusan untuk memenuhi dan mencapai kepuasan pihak berkepentingan.